ผลงานที่ผ่านมา

โครงการประหยัดพลังงานด้วยเทคนิคการจัดการ (VE) ปีที่ 2

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
1. บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท บางกอกเจริญมิตร จำกัด
3. บริษัท กรุงเทพยูเนี่ยน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 4. บริษัท ย่งฟ้าอินดัสเตรียล จำกัด
5. บริษัท แพนเอเชีย จำกัด 6. บริษัท ยูนิคอมรับเบอร์ จำกัด
7. บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด 8. บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
9. บริษัท เบอร์ลินฟาร์ม่าซูติคอล จำกัด 10. บริษัท ไทย เอ็น เค เค เมทัล จำกัด
11. บริษัท ทาคาตะ ทีโอเอ จำกัด 12. บริษัท ลักกี้เฟลม จำกัด
13. บริษัท ดับบลิว อาร์ เกรซ (ประเทศไทย) จำกัด 14. บริษัท ไทยวิคตอรี่ เปเปอร์ จำกัด
15. บริษัท ลูกกลิ้งอุตสาหกรรมไทย จำกัด 16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยู วี
17. บริษัท เทลแดน จำกัด 18. บริษัท เวิลด์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
19. บริษัท วูดแลนด์ จำกัด 20. บริษัท ซินตี้ฮั้ว แทนเนอรี่ จำกัด
21. บริษัท ฟาร์ม่าแคร์ จำกัด 22. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้าอุตสาหกรรม
23. บริษัท พี ซี ไอ ซี จำกัด 24. บริษัท เอส พี เมทัลพาร์ท จำกัด
25. บริษัท ไทยดีคัล จำกัด 26. บริษัท สยามน้ำมันพืช จำกัด
27. บริษัท เอช อาร์ ซิลไวน์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 28. บริษัท โอคายาม่า จำกัด
29. บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด 30. บริษัท แดรี่เบลล์ จำกัด
31. บริษัท โรงหล่อ ก.เจริญ จำกัด 32. บริษัท บี เอ็น เอช แคนนิ่ง จำกัด
33. บริษัท เมดิแคป จำกัด 34. บริษัท คลาเรียนท์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
35. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราเวียร์ อาร์ต เซ็นเตอร์ 36. บริษัท สุขสวัสดิ์กลการ จำกัด
37. บริษัท แกรนด์เอเชีย อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 38. บริษัท เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิ้ง จำกัด
39. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางนาสตีลเวิรคส์ 40. บริษัท โอ เค วู้ด โปรดัก จำกัด

 

 
 
  • ไฟฟ้า    7,937,274  บาท/ปี
  • ความร้อน   3,729,472  บาท/ปี
  • ของเสีย    2,278,363  บาท/ปี
  • อื่นๆ    368,431  บาท/ปี
  • รวม    14,313,540  บาท/ปี
  • ลงทุน    1,402,960   บาท
  • ระยะเวลาคืนทุน    35  วัน