ผลงานที่ผ่านมา

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า (VE)

 

ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ เครือซิเมนต์ไทย

 
รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
1. บริษัท พี.วี.ที แอนด์ ที.พลาส จำกัด 2. บริษัท ทรัพย์สกุล จำกัด
3. บริษัท มิลลิเมด จำกัด 4. บริษัท มาลีบางกอก จำกัด
5. บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด 6. บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด
7. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 8. บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด
9. บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด 10. บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด(มหาชน)
11. บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด 12. บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด
13. บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด 14. บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด
15. บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด 16. บริษัท ไทยคาร์บอน แอนด์ กราไฟต์ จำกัด
17. บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด 18. บริษัท เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
19. บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด 20. บริษัท เอสทีดี. โปรดัคชั่น จำกัด
21. บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 22. บริษัท ปิติมหาชัยห้องเย็น จำกัด
23. บริษัท วู้ดเทคเฟอร์นิส จำกัด 24. บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด
25. บริษัท จิบฮั่วเชียงจั่น จำกัด 26. บริษัท กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด
 
 
  • ไฟฟ้า    14,211,380  บาท/ปี
  • ความร้อน  11,362,638 บาท/ปี
  • ของเสีย   15,908,859  บาท/ปี
  • อื่นๆ    34,973,161  บาท/ปี
  • รวม    76,456,038  บาท/ปี
  • ลงทุน   4,901,587   บาท
  • ระยะเวลาคืนทุน   23  วัน